Now showing items 1-2 of 2

  • Aktuální trendy v zabezpečení Wi-Fi sítí standardu IEEE 802.11 

    Blažek, Ondřej
    Tato práce popisuje možnosti zabezpečení standardu 802.11. Je zde popsán princip WEP algoritmu, problém s jeho inicializačním vektorem, který vede k statistickému útoku a odhalení jeho tajného klíče. Mimo to jsou zde ...
  • Útoky na standard 802.11 

    Burian, Vojtěch
    Práce se věnuje problematice standardu 802.11, zabezpečení bezdrátových sítí, a to jak z historického hlediska, tak ze současnosti. První část je věnována problematice zabezpečených sítí WEP. Následně je navázáno na ...