Now showing items 1-13 of 13

 • Administrativní budova 

  Vokatá, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu administrativní budovy. Má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru o rozměrech 45 x 34 m. Dílčí části objektu mají různé ...
 • Hotel 

  Lotter, Martin
  Účelem této diplomové práce bylo navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby objektu hotelu v obci Dolní Lomné. Hotel se nachází na svažité parcele číslo 1322/43, v katastrálním území Dolní Lomná. ...
 • Mechanismy zajištění kvality služeb v pevných, bezdrátových a mobilních datových sítích 

  Václavek, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním technologií a základních parametrů sloužících k zabezpečení kvality služeb v pevných, bezdrátových a mobilních sítích. Zaměřil jsem se především na požadavky a klasifikace, které ...
 • Návrh a analýza rámu silničního kola z kompozitního materiálu 

  Dvořáková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a analýzu rámu silničního kola z kompozitního materiálu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří rešerše zaměřující se na využití kompozitních materiálů při výrobě rámů ...
 • Návrh přípravku na frézování dílů na univerzálním soustruhu 

  Koutný, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je konstrukční řešení upínacího přípravku. V teoretické části budou popsané metody soustružení a frézování. Dále zde bude věnována pozornost upínacím mechanismům. V následující kapitole budou popsané ...
 • Pevnostní analýza stojanu lisu LKDS800 

  Tománek, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá rámem dvoubodového klikového lisu LKDS800, který byl navržen společností ŽĎAS a.s. Rám je svařovaná konstrukce tvořící základ lisu, který má při plném osazení hmotnost přibližně 90 ...
 • Rám pro stacionární hydraulické zařízení 

  Klezla, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh a pevnostní výpočet rámu pro stacionární hydraulické zařízení. Pevnostní výpočet je proveden pomocí metody konečných prvků. V práci je popsána konstrukce používaných rámů, ...
 • Rám závodního automobilu kategorie E2 

  Šikuta, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem nosného rámu sportovního vozu kategorie E2 z hliníkového sendviče, návrhem trubkového bezpečnostního rámu a zároveň koncepčním řešením zavěšení motoru. V textu jsou obsaženy MKP analýzy torzní ...
 • Rovinné rámy a zakřivené pruty. Studie významnosti vlivu normálné a posouvající síly na deformaci střednice 

  Donát, Martin
  Cílem této práce je posoudit významnost vlivů jednotlivých výsledných vnitřních účinků (dále jen VVÚ) na deformaci střednice prutů a rovinných rámů. V demonstračních příkladech analyzujeme významnosti vlivů jednotlivých ...
 • Statická analýza dřevěné konstrukce 

  Včelný, Michal
  Práce se zabývá statickou analýzou rámové dřevěné konstrukce. Řešená konstrukce má atypický průběh, kde každý rám má odlišný tvar oproti předchozímu. Výpočet a posouzení je provedeno v programu SCIA Engineer a následně ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Bořil, Antonín
  Cílem bakalářské práce je, ze známých konstrukcí štípacích strojů navrhnout vlastní konstrukci štípacího stroje, včetně pevnostních výpočtů a návrhu hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální ...
 • Víceúčelový objekt v Popůvkách 

  Pernica, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem Multifunkční budovy v blízkosti města Popůvky u Brna. Tato budova sestává ze 3 oddělených konstrukcí. První konstrukce SO01 slouží k výrobním a skladovacím účelům. Je to ocelová hala s ...
 • Víceúčelový rekreační objekt 

  Holá, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelového rekreačního objektu. Objekt je tvořen budovou penzionu a budovou stájí. Budova penzionu je jednopodlažní s obytným podkrovím. Její součástí je také restaurace s minipivovarem ...