Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh organizační struktury realitní společnosti 

    Gilar, Petr
    Předložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední ...