Now showing items 1-9 of 9

 • Franchisingový koncept pro rozvoj autoservisu 

  Konečný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností expanze a rozšíření stávajícího podnikání vybudováním franchisingového řetězce. V České republice je vytvoření vlastního franchisingového konceptu doposud vzácnosti, protože tato možnost ...
 • Import Farnchisingových konceptů na český trh 

  Mazuch, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá popisem a rozborem Franchisingu, jako možnosti investice bez většího kapitálového obnosu. Práce se orientuje na nově vstupující společnosti na český trh, a jejich možnosti financování. Práce ...
 • Návrh podnikových procesů ve službách 

  Červinka, Jan
  Práce se zabývá popisem procesů v podnikání v oblasti služeb, vychází z relevantních teoretických poznatků, které jsou následovány analýzou potřebných zdrojů, jejich zajištěním a také analýzou tržního prostředí a konkurence. ...
 • Návrh strategie rozvoje obchodních aktivit firmy v rámci evropského vnitřního trhu. 

  Heřmanová, Martina
  Stále více podniků se musí postavit výzvám mezinárodních trhů. Rozvoj hospodářství se v mnoha odvětvích už nedá zastavit. Pro trvalou existenci a úspěch podniku na trhu už není dostačující se pouze koncentrovat na národní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šimbera, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který se zaměřuje na Franchising, maloobchodního formátu tradičních prodejen potravin v Brně. Snahou je vytvořit podnikatelský plán rozvoje maloobchodních formátů ...
 • Podnikatelský záměr 

  Fréhar, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření podnikatelských aktivit firmy FreOn Services s.r.o., která se zabývá investicemi do různých projektů. Bakalářská práce rozebírá rozvoj podnikatelských aktivit formou vstupu do ...
 • Projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb - Rekondiční centrum Brno 

  Musilová, Erika
  Bakalářská práce řeší projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb.práce je zpracovat projekt rekondičního centra. Bakalářská práce vychází z analýzy zařízení a z porovnání center stejného typu v jiných městech ...
 • Rozvoj franchisingové sítě 

  Petrová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení rozvoje franchisingové sítě COMFOR, pohybující se na trhu informačních a komunikačních technologií. Jsou v ní zpracovány teoretická východiska pro uplatnění franchisingu v ...
 • Rozvoj malé firmy pomocí franchisingu 

  Červinka, Michal
  Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením franchisingového konceptu rozvoje firmy. Tento koncept je vypracován na základě kritického hodnocení vybrané společnosti. V teoretické části jsem zpracoval téma franchisingu ...