Now showing items 1-9 of 9

 • Automatická rotace Kerberos klíčů 

  Kos, Ondřej
  Práce je zaměřena na autentizační systém Kerberos a jeho správu, převážne v oblasti Keytab souborů. Práce popisuje základní součásti celého systému, které jsou v těchto operacích zapojeny, a jejich hlavní vlastnosti. ...
 • FreeIPA - správa přístupu dle URI 

  Hellebrandt, Lukáš
  Cílem práce je navržení a implementace řízení přístupu na základě URI požadovaného zdroje. Pro implementaci bylo jako základ použito rozšíření Host Based Access Control v nástroji pro správu identit FreeIPA. Zároveň bylo ...
 • Implementace externích autentizačních modulů pro nginx 

  Kameníčková, Petra
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a vývoji autentizačních modulů pro webový server nginx, tak aby bylo možné aplikace a služby běžící na tomto serveru používat v rámci FreeIPA domény. V první části práce jsou vysvětleny ...
 • Podpora různých typů replikace v programu FreeIPA 

  Hamada, Ondřej
  Velmi rozšířeným prostředkem pro správu uživatelských účtů a řízení přístupu k výpočetní infrastruktuře a službám je kombinace protokolů LDAP a Kerberos. Instalace jakož i samotná správa sítě postavené nad těmito technologiemi ...
 • Správa veřejných klíčů SSH v programech FreeIPA a SSSD 

  Cholasta, Jan
  SSH je jeden z nejpoužívanějších protokolů pro vzdálený přístup v Internetu. SSH je flexibilní a rozšiřitelný protokol, který se skládá ze tří hlavních součástí: SSH transportního protokolu, který obstarává důvěrnost, ...
 • Time-Based Account Policies in FreeIPA 

  Láznička, Stanislav
  Tato práce se zabývá běžnými problémy časových politik, které jsou využívány v rámci procesu přihlašování uživatelů. Jsou rozebrána řešení v některých jiných současných systémech. Dále je čtenáři představen projekt pro ...
 • A Tool to Check Status of All Replicas in the FreeIPA Infrastructure 

  Špůrek, David
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zjištění stavu všech replik ve FreeIPA infrastruktuře. Na úvod práce jsou vysvětleny důležité pojmy jako FreeIPA, FreeIPA infrastruktura a replika. FreeIPA server se skládá z několika ...
 • Využití klíčenky Gnome v projektu FreeIPA 

  Židek, Michal
  Tato diplomová práce poskytuje úvod do projektu FreeIPA a projektu GNOME Keyring. Rozebírá možné výhody integrace GNOME Keyringu do FreeIPA pomocí komponenty FreeIPA zvané Password Vault. Jsou poskytnuty návrhy možných ...
 • Zdokonalení integrace SSSD a SUDO 

  Šrubař, Michal
  Cílem této bakalářské práce je zlepšení integrace mezi SUDO a SSSD se zaměřením na vylepšení podpory SUDO pravidel uložených na serveru FreeIPA. Zabývá se popisem LDAP SUDO provideru a prezentuje návrh a implementaci IPA ...