Now showing items 1-2 of 2

  • Analyzátor komunikace na sběrnici USB 

    Jančo, Tomáš
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom analyzátoru komunikácie na zbernici USB. Prvá časť práce je venovaná zbernici USB a typom dátových prenosov na nej. Ďalej práca rozoberá existujúce riešenia analyzátorov zbernice ...
  • Framework pro vývoj aplikací na platformě ARM 

    Buchta, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení a realizací frameworku, poskytující základní prostředky pro vývoj aplikací na studijním vývojovém kitu FITkit Minerva. První část této práce je věnována návrhu a implementaci ...