Now showing items 1-7 of 7

 • Demonstrační úloha Ochrana motoru s MODBUS TCP 

  Berčík, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a zrealizovat demonstrační panel pro laboratorní úlohu, ve které jsou simulovány poruchy asynchronního motoru. Ty jsou vyhodnoceny pomocí inteligentního elektronického zařízení ...
 • Design frekvenčního měniče pro čerpadla 

  Ferda, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh futuristického designu nástěnného frekvenčního měniče pro čerpadla s elektromotorem o příkonu do 3 kW. Práce řeší nedostatky stávajících produktů, kterými jsou tvarová všednost a ...
 • Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou 

  Rozkošný, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá základním principem frekvenčního měniče a jeho konstrukcí. V další části práce jsou rozebrány základní vlastnosti a parametry použitého vybavení. Hlavní částí je zkoumání dynamických vlastností ...
 • Jednoduchý měnič pro malý 3f asynchronní motor 100 W 

  Pilch, Tomáš
  Cílem této Bakalářské práce je navrhnout optimalizaci stávajícího třífázového měniče pro asynchronní motor na větší výkon s použitím jiného obvodu střídače. Teoreticky by teď mělo být možné řídit motor o výkonu až 2 kW.
 • Měnič pro malý 3f asynchronní motor 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je pokračovat v prototypní realizaci a finálním návrhu třífázového frekvenčního měniče zkušebně navrženého v rámci bakalářské práce. Měnič je koncipován pro malý asynchronní motor do výkonu 100 ...
 • Řízení asynchronního motoru pomocí frekvenčního měniče 

  Kovář, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá základními principy funkce asynchronního motoru. Popisuje také frekvenční měnič PowerFlex 700 a PLC CntrolLogix od firmy Allen Bradley, okrajově se zde popisuje i průmyslová síť EtherNet/IP. ...
 • Ukázka řízení otáček motoru frekvenčním měničem 

  Möhwald, Jiří
  Diplomová práce se zabývá řízením otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem MICROMASTER 440 pomocí programovatelného automatu S7-200. Začátkem mé diplomové práce jsem se zabýval studováním firemní dokumentace fy. ...