Now showing items 1-1 of 1

  • Střídač pro vysokootáčkový asynchronní motor 

    Veselý, Petr
    Bakalářská práce se zabývá návrhem silové části frekvenčního měniče. Popisuje obecnou teorii asynchronního motoru a výkonové elektroniky z hlediska pulsních měničů. Pro zadané parametry jsou vybrány vhodné součástky, které ...