Now showing items 1-2 of 2

  • Měření frekvence 

    Milota, Martin
    Tématem mé bakalářské práce je ověření autokorelační metody pro stanovení změn frekvence a návrh dalších softwarových prostředků pro měření frekvence . V mé práci využívám mimo již zmíněné autokorelační metody, metodu ...
  • Modul pro přesné měření kmitočtu s hradlovým polem Xilinx 

    Galia, Jan
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací měřicího modulu pro měření kmitočtu pomocí hradlového pole. Uvádí přehled měřicích karet několika výrobců. Dále je zde popsána zvolená metoda přímého měření periody, následně i ...