Now showing items 1-3 of 3

 • Methods of testing the properties of fibre-cement composites 

  Bodnárová, Lenka; Hoško, Marek; Martinec, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The paper deals with process of manufacturing the fibre-cement materials and methods of testing their climatic performance. Basic raw materials for production fibre-cement sheets are cement, cellulose fibers, reinforcing ...
 • Metodika posuzování mrazuvzdornosti cihlářských střepů 

  Keršner, Štěpán
  Práce se zaměřuje na shrnutí a popis současných testovacích metod mrazuvzdornosti keramického střepu a dále se zabývá možností uplatnění ultrazvukové metody za účelem objektivního posouzení destrukce cihlářských střepů ...
 • Možnosti zvýšení mrazuvzdornosti cihlářského střepu 

  Keršner, Štěpán
  Diplomová práce se v teoretické a praktické části zabývá možností zvýšení mrazuvzdornosti keramického střepu. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky v oblasti mrazuvzdornosti keramického střepu. Praktická část ...