Now showing items 1-1 of 1

  • Silové účinky proudu s volnou hladinou na usměrňovací prvek 

    Höll, Jan
    Diplomová práce se zabývá zkoumáním silových účinků proudu na usměrňovací prvek a skládá se z několika částí. První část zpracovává a vyhodnocuje naměřené údaje z fyzikálního modelu. V další části je měření ověřováno podle ...