Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení erozních a odtokových poměrů v povodí Fryšávky 

    Špaček, Ondřej
    Bakalářská práce je zaměřena na rozbor erozních a odtokových poměrů v povodí řeky Fryšávky. Cílem práce je analýza erozního smyvu, identifikace kritických bodů a profilů, určení jejich charakteristik a celkové zhodnocení ...