Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modely produkce 

    Hanzlíček, Tomáš
    Práce se zabývá matematickým modelováním ekonomických zákonitostí, konkrétně matematickými modely produkce. Popisuje základní přístup, modely a metody modelování v uvedené oblasti. Dále jsou zkoumány specifické charakterizace. ...
  • Různé přístupy k vizualizaci 2D a 3D objektů v počítačové grafice 

    Polášek, Radek
    Cílem této semestrální práce je rozšířit povědomí lidí v okruhu procesů, které jsou využívány moderními počítačovými programy, k vizualizaci 2D a 3D objektů. Postupně projdeme některé nejzákladnější definice a koncepty ...