Now showing items 1-5 of 5

 • Financování stavební zakázky realizované neziskovou organizací 

  Hadrbolcová, Zuzana
  Práce se zabývá možnými způsoby financování stavební zakázky. Nejprve je rozebrána struktura a postavení investora, kterým je zde nezisková organizace, na stavebním trhu a poté je vše popsáno na skutečném projektu, kde ...
 • Finanční zajištění investičního projektu ve veřejném sektoru 

  Martiniová, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební zakázky ve veřejném sektoru a zároveň ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu 

  Martiniová, Blanka
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investičního projektu ve veřejném sektoru. Práce popisuje především teoretické možnosti a metody, kterými je možné hodnotit investiční projekty, a to nejen ...
 • Možnosti financování bydlení v České republice 

  Poul, Michal
  Diplomová práce „Možnosti financování bydlení v České republice“ je zaměřena na problematiku financování vlastního bydlení obyvatel. Tato práce má za cíl seznámit s problematikou a možnostmi financování bydlení občanů České ...
 • Studie zavedení výrobního portfolia pro rozvoj podnikání 

  Šimek, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na zvýšení produktivity společnosti EURPAL spol. s r.o. Té má být dosáhnuto nakoupením výrobní linky a zavedením výroby do společnosti. V práci je představen podnik samotný a jeho struktura. ...