Now showing items 1-2 of 2

  • Financování projektů z fondů EU 

    Kovář, Jiří
    Předmětem diplomové práce Financování projektů z fondů EU je charakteristika problematiky získávání financí pro tuzemské projekty z fondů Evropské unie. V práci jsou definovány základy projektového managementu a metody ...
  • Společensky odpovědné investování 

    Kličková, Adéla
    Diplomová práce se zabývá společensky odpovědným investováním. Investice do společensky odpovědného fondu má za cíl vytvořit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Cílem práce je analyzovat a posoudit výnosnost ...