Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace fuzzy logiky pro určení priority testů 

  Starostová, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení priority testovacích případů s využitím fuzzy logiky. Vhodným přístupem k získání výstupu na základě definovaného vstupu a stanovených pravidel byl zvolen fuzzy model přiřazující ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ševčík, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelov na podporu rozhodovania pre výber najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL, a.s. Popisuje metódy a postupy tvorby modelov v prostredí MS Excel a MATLAB. Cieľom je vytvoriť ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Ondra, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením rozhodovacího fuzzy systému pro hodnocení dodavatelů společnosti REONTECH CZ s.r.o. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oboru fuzzy logiky. Další část práce obsahuje ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Mičák, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením rozhodovacieho systému na hodnotenie ponúk dodávateľov s využitím princípov fuzzy logiky. Na základe požiadaviek spoločnosti boli v rámci spracovávania diplomovej práce vytvorené dva ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Šeda, Martin
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů vybrané firmy pomocí fuzzy logiky. Navrhnutý fuzzy systém umožňuje vyhodnocovat jednotlivé nabídky a slouží jako podpora pro rozhodování.
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Vala, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů hnojiv pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Korčáková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá návrhem fuzzy modelu pro rozhodování o výběru dodavatele nástrojové oceli pro společnost S.CH.W. SERVICE, s.r.o. V úvodu práce jsou shrnuta teoretická východiska pro zpracování práce a představena ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Nekulová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením bezpečnostních firem pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou ...