Now showing items 1-3 of 3

 • Modem pro komunikaci po napájecím vedení 

  Sláčik, Ján
  Tato práce se zabývá studií dostupných standardů a obvodů pro komunikaci po napájecím vedení. Je popsán princip komunikace po elektrické síti 230 V/50 Hz. K tomu účelu je zde uvedeno několik dostupných modemů možných k ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace s vysokou datovou rychlostí na bázi OFDM techniky 

  Csiba, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovou PLC komunikací. V práci je popisována historie, princip úzkopásmové komunikace a popis čtyř dostupných úzkopásmových standardů (PRIME, G3-PLC, G.hnem, IEEE P1901.2) s jejich ...
 • Úzkopásmová PLC komunikace se standardy G3-PLC, PRIME a IEEE-1901.2 

  Skrášek, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o standardech úzkopásmové PLC komunikace. V teoretické části jsou popsány všechny dostupné OFDM standardy, mezi něž patří G3-PLC, PRIME, IEEE-1901.2 a G.hnem. Praktická část se zabývá standardy ...