Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace algoritmů pro plánování v železniční nákladní dopravě 

  Fajmon, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie matematického modelu, ktorý využíva kombinovanú dopravu pre zvoz odpadu na úrovni obcí. Model je zameraný na železničnú dopravu. Dôvodom tohoto zamerania je nižšia produkcia emisií ...
 • Celočíselná optimalizace pro řešení dopravních úloh 

  Cabalka, Matouš
  Práce se zabývá optimalizačními modely v dopravních úlohách s důrazem na úlohu obchodního cestujícího. Po stručném úvodu do historie následuje část popisující základy lineárního a celočíselného programování. Následuje ...
 • Finanční optimalizace 

  Sowunmi, Ololade
  This thesis presents two Models of portfolio optimization, namely the Markowitz Mean Variance Optimization Model and the Rockefeller and Uryasev CVaR Optimization Model. It then presents an application of these models to ...
 • Matematické modely dopravních úloh 

  Brzobohatý, Jan
  Tato práce se zabývá pojmem stochastická dominance a jeho aplikací v optimalizaci dopravních úloh. Cílem práce je položit základy pro nadefinování pojmu, popsání jeho hlavních vlastností a vysvětlení tohoto pojmu na ...
 • Modelovací jazyky v optimalizaci 

  Molliková, Eva
  Tato práce je koncipována jako úvod do problematiky používání programovacího jazyka GAMS, který je nástrojem pro tvorbu optimalizačních modelů. Úvodem práce je uveden přehled matematických pojmů a jejich vlastností, které ...
 • Modely matematického programování pro směšovací úlohy 

  Kalenský, Vít
  Diplomová práce se zabývá optimalizačními modely s návrhem nové infrastruktury odpadového hospodářství v ČR tak, aby se spalitelný odpad, který není využíván materiálově, mohl využít energeticky. Tento úkol je zpracováván ...
 • Optimalizace technických procesů 

  Pluskal, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací s důrazem na model kolportéra novin a jeho využití. Na úvod je uveden přehled základních pojmů a teorie týkající se pravděpodobnosti, matematické analýzy a optimalizace. Cílem práce ...
 • Optimalizační modely pro podporu strategického rozhodování 

  Ulverová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá možnostmi matematického modelování rozpočtů veřejných vysokých škol. V práci jsou nejprve diskutovány vnější podmínky financování veřejných vysokých škol, je zde uvedena základní legislativa a ...
 • Optimalizační modely v logistice 

  Huclová, Alena
  Práce je zaměřena na optimalizaci modelů dopravního a přepravního problému s náhodností poptávky, přidáním hran a dynamickým oceňováním. V teoretické části práce jsou uvedeny matematické modely dopravy a popsán software ...
 • Optimization of Material Properties of Phase Change Materials for Latent Heat Thermal Energy Storage 

  Brezina, Michal; Klimes, Lubomir; Stetina, Josef (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Nowadays, people are increasingly interested in renewable energy sources and accumulation of energy for its efficient use. The use of non-renewable resources is progressively decreasing due to their adverse changes in ...
 • Pokročilá optimalizace toků v sítích 

  Cabalka, Matouš
  Diplomová práce se zabývá optimalizačními modely v logistice s důrazem na úlohu napadení sítě. Po stručném úvodu následují dvě přehledové kapitoly věnované teorii grafů a matematickému programování. V kapitole pojmenované ...
 • Pokročilé optimalizační modely v oblasti oběhového hospodářství 

  Pluskal, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá aplikací optimalizačních metod v oblasti oběhového hospodářství. Úvod je zaměřen na vysvětlení hlavních bodů této problematiky a její přínosy pro ekonomiku a životní prostředí. Dále jsou uvedeny ...
 • Síťové úlohy a jejich modifikace 

  Bitara, Matúš
  Práce se zabývá optimalizačními modely lineárního programovaní v dopravních úlohách. Po zavedení pojmů z teorie grafů a lineárního programovaní následuje část zabývající se dopravním problémem rozvozu odpadu. Následuje ...
 • Srovnání programů pro optimalizaci 

  Kovářík, Dušan
  Práce se zabývá problematikou softwaru, který je zaměřen na optimalizaci a je dostupný zdarma. V první části práce je nastíněn současný stav nabídky optimalizačního softwaru. Dále práce podrobněji pojednává o vybraných ...
 • Transformace optimalizačních modelů s aplikacemi 

  Rychtář, Adam
  Diplomová práce se zabývá aktuální rozsáhlou problematikou odpadového hospodářství na území České republiky. V návaznosti na existující softwarové implementace se autor soustřeďuje na postupný vývoj pokročilých modelů ...