Now showing items 1-14 of 14

 • Charakterizace plodů bezu černého 

  Christovová, Silvia
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací plodů bezu černého (Sambucus nigra L.) se zaměřením na aromaticky aktivní látky (AAL) a vitamin C (kyselinu askorbovou (AA) a dehydroaskorbovou (DHA)) . Teoretická část podává ...
 • Charakterizace účinnosti izolačních postupů vonných látek z rostlin 

  Stávková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na izolaci vonných látek přírodního původu destilací vodní parou, ultrazvukovou extrakcí, mikrovlnnou extrakcí a tlakovou extrakcí rozpouštědlem. Získané extrakty byly charakterizovány pomocí ...
 • Faktory ovlivňující senzorickou jakost analogů tavených sýrů 

  Sůkalová, Kateřina
  Předložená dizertační práce se zabývá sledováním senzorické kvality tavených sýrových analogů, se zaměřením především na chutnost (flavour) a s ní související obsah těkavých (aromaticky aktivních) látek. Modelové vzorky ...
 • Možnosti stanovení volných mastných kyselin v potravinářských matricích 

  Brožová, Michaela
  Tato bakalářská práce má rešeršní charakter a zabývá se možnostmi stanovení mastných kyselin v potravinách, s hlavním zaměřením na mléčné výrobky. Práce začíná přehledem obecných charakteristik lipidů a mastných kyselin. ...
 • Profil mastných kyselin sýrů eidamského typu 

  Hajtmarová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v sýrech eidamského typu, které byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakterizací ...
 • Sledování oxidační stability výrobků ze skořápkových plodů 

  Krňávková, Martina
  Diplomová práce se věnuje problematice sledování oxidační stability výrobků, olejů a másel, ze skořápkových plodů. Teoretická část se zabývá tématem skořápkových plodů, jejich vlastnostmi, složením, které úzce souvisí s ...
 • Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech 

  Mitra, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá stanovením mastných kyselín vo vzorkách tavených syrov, vyrobených na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V teoretickej časti sú charakterizované lipidy a mastné kyseliny. Následne je rozoberaná ...
 • Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra 

  Chmelařová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v komerčních sýrech s bílou plísní na povrchu, Hermelínu, Kamadetu a Olmínu, metodou plynové chromatografie s plamenovou ...
 • Studium extrakce biologicky aktivních látek do tukového základu 

  Komárek, Šimon
  Tato diplomová práce se zabývá maceráty kostivalu lékařského (Symphytum officinale) ve vybraných tukových základech (potravinářské sádlo, kosmetické sádlo a mandlový olej). Vybrané tukové základy byly nejprve charakterizovány ...
 • Studium produktů chemických reakcí v prebiotických atmosférách 

  Manduchová, Ivana
  Diplomová práca je zameraná na štúdium produktov chemických reakcií v prebiotických atmosférach. Teoretická časť práce sa zaoberá hlavnými teóriami zloženia atmosféry ranej Zeme, hypotézami vzniku života a genetického kódu ...
 • Studium vybraných rostlinných olejů z ořechových plodů 

  Lovásová, Kristína
  Bakalárska práca sa venuje charakterizácii vybraných olejov z orechových plodov, konkrétne lieskového a vlašského. Teoretická časť sa zaoberá problematikou rastlinných olejov ako takých, ich zloženiu a vlastnostiam. Taktiež ...
 • Využití metod derivatizace v plynové chromatografii 

  Brédová, Boglárka
  Štúdia bola zameraná na overenie možností derivatizácie v plynovej chromatografií pre stanovenie mastných kyselín v olejových vzorkách a na využitie derivatizácie pre stanovenie organických látok vo vzorke extraktu semienok ...
 • Výběr a optimalizace metody stanovení volných mastných kyselin 

  Koval, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací a validací metody pro stanovení volných mastných kyselin. Teoretická část je zaměřená na možnosti extrakce, rozdělení extraktu, esterifikaci, stanovení na plynovém chromatografu ...
 • Změny obsahu mastných kyselin během výroby modelového sýra 

  Janoušková, Kateřina
  Práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v modelových vzorcích sýra typu Moravský bochník, které byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně standardním technologickým postupem. ...