Now showing items 1-9 of 9

 • Časově-frekvenční analýza hrubého domácího produktu ČR 

  Tráge, David
  Cílem diplomové práce je seznámení s problematikou a pojmy v ekonometrii (HDP, investice, spotřeba a další). Budou uvedena používaná data především jejich vlastnosti a předpoklady a probrány možnosti metod frekvenční a ...
 • Differences and Similarities in the Indebtedness of EU Member States after Last Financial Crisis 

  Lajtkepová, Eva (Nikolaus Copernicus University in Torun, Faculty of Economic Sciences and Management, 2016-12-29)
  The article’s aim is to provide an overview of the indebtedness of EU member states and to explore whether this indebtedness is linked to or even dependent on selected economic characteristics (GDP, unemployment rate and ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Molnárová, Dominika
  Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne sa zameriava na analýzu a vývoj významných ...
 • Odvětví informačních a komunikačních technologií v období ekonomické recese: vliv vývoje HDP na zisk a zadluženost firem z oblasti ICT v České republice 

  Varyšová, Tereza (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  The purpose of the article: The purpose of this article is to review how ICT industry is affected by economic recession in recent times all over the world and especially in the Czech Republic. Information and communication ...
 • Predikce vývoje nemovitostního trhu a statistické metody 

  Tauberová, Darina (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)
  Tématem článku je popis možnosti využití statistických metod v oboru oceňování nemovitých věcí, například při predikování vývoje nemovitostního trhu a hledání relevantních faktorů ovlivňujících jeho vývoj. Pro konkrétní ...
 • Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi 

  Čechová, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a ...
 • Synergetika a samoorganizace v ekonomice 

  Balúch, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu a výzkum synergie a samoorganizace v ekonomice. Motivací pro zpracování této diplomové práce bylo přistoupení České republiky a dalších devíti států do Evropské unie 1. května 2004. ...
 • Vyhodnocení závislosti HDP na provozních výkonech letecké dopravy 

  Tomanová, Veronika Anna
  Diplomová práce pojednává o výkonech z oblasti letecké dopravy, které jsou vztaženy k výkonnosti národních ekonomik dvou vybraných sousedních zemí, České republiky a Spolkové republiky Německo, a to prostřednictvím hrubého ...
 • Vývoj úrokové sazby při financování výstavby rodinného domu 

  Jonášová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na výběr typu bydlení, financování této investice a vhodnost navržených produktů. Dále je zde sledován vývoj úrokové sazby u produktů, pomocí kterých se tato investiční činnost má financovat. ...