Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace pro ověřování správnosti dat v modulu SAP HCM 

  Kolb, Jakub
  Cílem bakalářské práce je ukázat problematiku kontroly dat v systému SAP. Jelikož tento systém je rozsáhlý, kontrolovat data ručně je téměř nemožné. V této bakalářské práci tedy popisuji jednotlivé návrhy pro zlepšení ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na základní škole 

  Kolajová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí na základní škole. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti informační bezpečnosti a stručný popis ...
 • GDPR ve veřejné správě 

  Kopcová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu připravenosti obce Dolní Dobrouč na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. První část obsahuje teoretické informace o oblastech veřejné správy a Obecného nařízení ...
 • Implementace nařízení GDPR na informační systém KolejNet 

  Krýzová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu bezpečnosti ochrany osobních údajů v informačním systému kolejní sítě VUT - KolejNet. Dále je část této práce věnována implementaci nařízení GDPR a bezpečnostních opatření ...
 • Informační bezpečnost jako ukazatel výkonnosti podniku 

  Gancarčik, Rastislav
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh metodického postupu pre hodnotenie výkonnosti podniku z pohľadu informačnej bezpečnosti, pričom táto výkonnosť sa posudzuje na základe splnenia noriem ISO/IEC 27001:2013, zákona č. ...
 • Konferenční informační systém 

  Bednář, Martin
  Platforma .NET nabízí množství rámců, technologií a přístupů pro vývoj webových aplikací. Orientace v nich je základem pro výběr efektivních implementačních technologií. Cílem práce bylo vytvořit konferenční informační ...
 • Metodika zálohování v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR 

  Smutka, Miloslav
  Tématem diplomové práce je vytvoření metodiky pro zálohování dat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Na základě rozboru jednotlivých bodů nařízení budou definovány postupy a metody zálohování v souvislosti ...
 • Návrh a vytvoření mobilní aplikace v začínající firmě 

  Ondrejička, Michal
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Pomocí aplikace budou turisté v Bratislavě schopni rychlejší orientace mezi základními body zájmu. Funkcionální, ...
 • Návrh metodiky analýzy rizik kritických aplikací v bankovním sektoru 

  Zajíček, Juraj
  Diplomová práce řeší problematiku analýzy rizik kritických aplikací v bankovnictví. Zadavatelem práce je banka působící na území České republiky. Práce se opírá o teoretický aparát z oblasti informační bezpečnosti a zákonných ...
 • Návrh ochrany osobních dat dle obecného nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

  Bartoňová, Julie
  Tato diplomová práce řeší návrh ochrany osobních dat v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecně známém pod zkratkou GDPR) ve vybrané společnosti. Práce je uvozena teoretickým pozadím, na které ...
 • Návrh zavedení ITSM s využitím rámce ITIL se zaměřením na bezpečnost 

  Antalík, Dominik
  Diplomová práce sa zabývá návrhem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb IT a jejich optimalizací v zájmu podniku a jeho obchodních cílů. Pro potřeby uživatelsky přívětivého poskytování služeb IT s optimalizovanými ...
 • Návrh zavedení programu budování bezpečnostního povědomí na gymnáziu 

  Holásková, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí na gymnáziích. Diplomovou práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části je uvedeno teoretické vymezení základních pojmů z oblasti informační ...
 • Ochrana osobních údajů a soubory cookie 

  Svetlík, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou technológie cookies, špecifickej oblasti ochrany osobných údajov. Jej podstatu skúma predovšetkým z právneho hľadiska a prostredníctvom nedostatkov, ktoré príslušné normy vykazujú. ...
 • Ochrana osobních údajů ve společnosti 

  Anca, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou osobních údajů ve firmě. V analytické části je analyzován současný stav ochrany osobních údajů vybrané firmy. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a právní ochrana osobních ...
 • Ochrana osobních údajů ve společnosti 

  Václavková, Eliška
  Tato práce se zaměřuje na popis ochrany osobních údajů ve firmě. Obsahuje vysvětlení pojmů spojených s ochranou osobních údajů a následný návrh metodiky ochrany osobních údajů ve společnosti. První část práce specifikuje ...
 • Positioning Information Privacy in Intelligent Transportation Systems: an Overview and Future Perspective 

  Ometov, Aleksandr; Bezzateev, Sergey; Davydov, Vadim; Shchesniak, Anna; Mašek, Pavel; Lohan, Elena Simona; Koucheryavy, Yevgeni (MDPI, 2019-03-26)
  Today, one of the most promising markets in the world is related to vehicular niche. At the same time, one of the challenges for enabling autonomous cars in the Intelligent Transportation Systems (ITS) is the positioning ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jahôdka, Daniel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu informačného systému spoločnosti ELEARN.AERO a.s, ktorý slúži ako e-learningový portál pre výuku pilotov. Cieľom je previesť analýzu tohto informačného systému a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hraško, Branislav
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrhy zmien informačného systému používaného Základnou umeleckou školou v Považskej Bystrici. Prvá časť obsahuje teoretické východiská danej problematiky. Jadro práce je zamerané ...
 • Statistický výstup z asistovaných zhodnocení 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této diplomové práce je statistická analýza asistovaných zhodnocení. Teoretická část popisuje klíčové pojmy z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, základní podklady pro tuto oblast a důležité předpisy. ...
 • Zavedení standardu ISO 27701 do firmy využitím Gap analýzy 

  Vicen, Šimon
  Tahle práce se zabývá tématem analýzy stavu systému pro implementaci rozšiřujícího standardu ISO 27701: 2019 v konkrétní společnosti. Společnost tímto standardem navazuje na již zavedený standard ISO 27001. V práci je ...