Now showing items 1-2 of 2

  • Podpora pro vyrovnávací paměť pro systém GVFS 

    Holý, Ondřej
    Tato práce se zabývá podporou pro vyrovnávací paměť pro systém GVfs (Gnome Virtual filesystem). Nejprve je vysvětlen princip vyrovnávacích pamětí, invalidace dat a algoritmů pro výběr oběti. Následuje popis abstrakce ...
  • Rozšíření podpory archivů v systému GVFS 

    Holý, Ondřej
    Tato práce se zabývá rozšířením démona pro manipulaci s archivy v systému GVFS. Na základě analýzy současného stavu démona, možností knihovny LibArchive a podobných projektů bylo navrženo, implementováno a otestováno ...