Now showing items 1-14 of 14

 • Algoritmy výpočtu polohy, rychlosti a času z GNSS signálů 

  Kučera, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje principy globálních družicových polohových systémů GNSS, konkrétně systémy GPS, GLONASS a Galileo. Rozebrána je struktura jednotlivých podsystémů GNSS a uvedeny jejich vlastnosti. V interaktivním ...
 • Kniha jízd pro iPhone a Windows mobile 

  Hubík, Filip
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a implementací elektronické on-line evidence jízd pro mobilní přístroje Apple iPhone a přístroje podporující operační systém Windows Mobile. Zaměřuje se na systém GPS obou zařízení ...
 • Komunikace s navigačním systémem GALILEO 

  Horák, Miroslav
  Tato práce pojednává o komunikaci s evropským navigačním systémem GALILEO. V úvodu rozebírá princip globálních navigačních satelitních systémů, včetně přehledu nejdůležitějších vlastností těch současných (GPS, GLONASS, ...
 • Lokalizace automobilu pomocí satelitních systémů 

  Uhliar, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou hardvérovou a softvérovou implementáciou lokalizačného zariadenia slúžiaceho na získavanie polohy a rýchlosti automobilu na zemskom povrchu. Prostredníctvom mobilnej siete GPRS sú ...
 • Modul globální satelitní navigace pro plovoucí robot KAMBoat 

  Kuře, Václav
  Bakalářská práce na téma „Modul globální satelitní navigace pro plovoucí robot KAMBoat“ je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je pozornost zaměřena na teorii, která je použita pro zpracování praktické části. ...
 • Modul kombinované globální satelitní navigace 

  Jurajda, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky měření přesnosti GPS/GLONASS přijímačů. Text je rozdělen do pěti hlavních částí. První část popisuje technologii globální satelitní navigace. Druhá část se zabývá použitými ...
 • Možnosti využití GPS při analýze silničních nehod 

  Jokešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití GPS při analýze silničních nehod. Popisuje historii a strukturu amerického globálního polohového systému (GPS), ruského systému GLONASS a evropského systému Galileo. Dále jsou ...
 • Navigační systémy 

  Pospíšil, Václav
  Práce je v první části věnována ucelenému popisu a vývoje globálních navigačních družicových systémů, na kterou navazuje část druhá, kde se řeší jejich využití skrze navigační zařízení a aplikace. Druhá část také rozebírá ...
 • Přehled a porovnání principů činnosti současných druhů GNSS ve světě 

  Pafkovič, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou globálních navigačních satelitních systémů. Shromažďuje informace o principech činnosti jednotlivých systémů a hodnotí jejich využitelnost pro leteckou dopravu prostřednictvím vlastních ...
 • Sledovací zařízení pro stratosférický balón v právních podmínkách ČR - rešeršní studie 

  Vejchoda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením nejvhodnějšího řešení pro sledování meteorologického stratosférického balónu a podmínkami provozu tohoto balónu na území České republiky. V první kapitole jsou popsány jednotlivé ...
 • Víceúčelový alarm na kolo 

  Albert, Matej
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu konceptu sledovacieho zariadenie na bicykel v prípade krádeže. Zariadenie je vybavené GNSS modulom pre sledovanie aktuálnej pozície, GSM modulom pre odosielanie údajov o polohe v prípade ...
 • Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla 

  Gróf, Marko
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody ...
 • Výpočtové a výkonnostní možnosti Android zařízení pro lokalizaci 

  Brychta, Josef
  Bakalářská práce se zabývá implementací vybraných lokalizačních metod do Android zařízení. Tyto metody byly následně proměřeny a na základě výsledků zpracována optimalizační schémata.
 • The Witch Navigator - A Low Cost GNSS Software Receiver for Advanced Processing Techniques 

  Jakubov, O.; Kovar, P.; Kacmarik, P.; Vejrazka, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  The developement of advanced GNSS signal processing algorithms such as multi-constellation, multi-frequency and multi-antenna navigation requires an easily reprogrammable software defined radio solution. Various receiver ...