Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza GMR heterostruktur metodou SIMS 

  Mitáš, Martin
  Studium vlivu depozičních parametrů na GMR heterostruktury metodou SIMS.
 • Magnetické multivrstvy pro aplikace ve spintronice 

  Vaňatka, Marek
  Magnetické multivrstvy jsou využitelné jako senzory magnetického pole nebo jako paměťové buňky v záznamových médiích. Zvládnutí metod přípravy a charakterizace struktur jako spin valve nebo magnetický tunelový článek je ...
 • Studium magnetických nanostruktur pro spintroniku 

  Kameš, Jaroslav
  Iontovým naprašováním byly připraveny spin-valve multivrstvy Cu/NiFe/Cu/Co/ (CoOx). Velikost jevu GMR a jeho stabilita v čase byly studovány za pokojové teploty měřením magnetorezistence a magnetooptického Kerrova jevu. ...
 • Využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci ve 3D prostoru 

  Váňa, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci v 3D prostoru. Teoretická část textu pojednává o obecných vlastnostech magnetického pole a jeho popisu. V další pasáži ...
 • Značení buněk magnetickými částicemi 

  Kukhta, Dziyana
  Tato bakalářská práce popisuje pohyb buněk, označených magnetickými nanočásticemi, v magnetickém poli směrem k magnetu. Nejprve popisuje magnety dvou typů, a to permanentní magnet a elektromagnet. Dále se věnuje senzorům ...