Now showing items 1-15 of 15

 • Aktivní bezpečnostní zařízení v sítích 

  Škrdla, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat problematiku aktivních bezpečnostních zařízení. Práce je především zaměřená na firewally. Práce je rozdělená do několika základních tematických oblastí, ve kterých jsou popsány ...
 • Internet Protocol Television At The Access Networks Of The New Generation 

  Szymeczek, Andrzej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The aim of the project is to make the network where IPTV service is functional and after then to test the facilities and specifications of this network. The resoults were gain by the simulator program GNS3 by using real devices.
 • Laboratorní úlohy osvětlující princip síťových technologií a protokolů 

  Hricko, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením dvoch laboratórnych úloh pre študentov. Prvá úloha je zameraná na porovnanie transportných protokolov TCP a UDP. Druhá úloha je zameraná na porovnanie smerovacích protokolov OSPF ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku síťových technologií s použitím různých simulačních nástrojů 

  Vaľuš, Dávid
  Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou operačného systému, simulačneho prostredia a prípravou dvoch laboratórnych úloh na výuku sieťových technológií. V teoretickej časti sú popísané protokoly DHCP, FTP, TFTP, HTTP a ...
 • Návrh nových laboratorních úloh pro prostředí GNS3 

  Barniak, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá štyrmi laboratórnymi úlohami v simulačnom prostredí GNS3. Navrhnuté úlohy sa primárne zameriavajú porovnaním protokolov IPv4 a IPv6. V prvej úlohe sa vyskytuje tematika smerovacích protokolov ...
 • Návrh nových laboratorních úloh pro simulační prostředí GNS3 

  Bureš, František
  Cílem bylo vytvořit tři úlohy s postupem a nápovědou v prostředí GNS3. Všechny úlohy mají sloužit jako rozšíření praktických zkušeností z Cisco kurzu CCNP a ukázka funkčnosti GNS3. Celá práce se zaměřuje na použití IPv6 a ...
 • Návrh zabezpečeného síťového modelu 

  Kis, Matej
  Cieľom práce bolo navrhnúť zabezpečenú sieť s popisom zabezpečenia na vrstvách ISO/OSI modelu. Popis protokolov, ktoré je možné využiť k dosiahnutiu požadovanej bezpečnosti sieťovej infraštruktúry. V teoretickej časti bola ...
 • Rozbor protokolů CISCO sítí 

  Karlík, Martin
  ABSTRAKT Bc.Karlík, Martin Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. Rozbor protokolov CISCO sietí Táto semestrálna práca je venovaná CISCO sieťam a protokolom ...
 • Simulační scénáře pro analýzu chování transportních sítí 

  Koláčková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou mobilních sítí, protokolů sady TCP/IP a směrovacích protokolů. Zaměřuje se zejména na fungování transportní části mobilních sítí třetí a čtvrté generace a snaží se najít nejvhodnější ...
 • Simulation Scenarios For The Analysis Of Mobile Transport Network Behavior 

  Kolackova, Aneta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with finding ideal emulation environment for simulating mobile transport network. On top of that, two simulation scenarios were created and configured in chosen emulating programs. Further, this article ...
 • Směrovací mechanizmy mezi autonomními systémy Internetu 

  Daněk, Michal
  Bakalářská práce popisuje architekturu Internetu, jeho dělení na autonomní systémy a způsoby jejich propojení. Dále se ve velké míře zabývá popisem směrovacích mechanismů mezi autonomními systémy, ale i uvnitř. Větší prostor ...
 • Technologie pro zajištění kvality služeb v IP sítích a jejich vzájemná spolupráce 

  Oujezský, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrným popisem jednotlivých způsobů a technologií k zajištění kvality služeb v IP sítích. Zejména je orientována na architektury IntServ a DiffServ a jejich možnými způsoby vzájemné ...
 • Virtuální privátní sítě na bázi technologie MPLS 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce se zabývá architekturou sítě na bázi technologie multiprotokolového přepojování podle návěští (MPLS). Dále její využití pro bodové či více bodové spoje ať už na úrovni síťové nebo spojové vrstvy. Praktická ...
 • Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem diplomové práce je „Vytvoření simulačního modelu přístupové sítě“. Cílem práce bylo vytvořit část přístupové sítě, ve které se testovaly simulace pro TCP a UDP provoz. Teoretická část práce se věnuje obecným ...
 • Základní vlastnosti síťových protokolů a komunikačních technik 

  Cigánek, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na základní vlastnosti síťový protokolů. Hlavním úkolem je vytvořit laboratorní úlohy, které se zabývají základními vlastnostmi síťových protokolů a komunikačních technik, spolu s~podrobnými ...