Now showing items 1-20 of 101

 • 3D model vybraného objektu 

  Barancová, Simona
  Predmetom tejto diplomovej práce je tvorba 3D modelu vo vybranom programe. Na začiatku diplomovej práce je stručný opis vybraného objektu – Chrámu sv. Václava v Brně. Ďalej nasledujú prípravné práce pred meraním, tvorba ...
 • Algoritmy výpočtu polohy, rychlosti a času z GNSS signálů 

  Kučera, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje principy globálních družicových polohových systémů GNSS, konkrétně systémy GPS, GLONASS a Galileo. Rozebrána je struktura jednotlivých podsystémů GNSS a uvedeny jejich vlastnosti. V interaktivním ...
 • Analýza použitelnosti GPS dat pro navigaci mobilního robotu 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá problémem přesnosti GPS a DGPS při navigaci mobilního robota ve venkovním prostředí. První část práce se zabývá teoretickým rozborem GPS, popisem jeho funkce, teoretickým popisem chyb a jejich vlivem ...
 • Analýza trajektorie mobilních mapovacích platforem 

  Centový, Radoslav
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami sledovania trajektórie mobilných mapovacích systémov s cieľom porovnania ich presnosti. Práca pojednáva o jednotlivých komponentoch mobilného mapovacieho zariadenia ktoré boli použité ...
 • Anténa a LNA pro vícepásmový přijímač GNSS 

  Ondráš, Michal
  Tento projekt popisuje mikropáskovou anténu pro GNSS a nízkošumový zesilovač. Mikropásková anténa je moderní typ antény. Anténa v tomto projektu je dvoupásmová s kruhovou polarizací. Tato práce popisuje jak vyrobit anténu, ...
 • Collision Avoidance For Ateros Robotic System 

  Ligocki, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper describes the details of a collision avoidance algorithm for an ATEROS robotic system. The solution, developed and tested on the Orpheus robotic platform is based on a Velodyne HDL-32E laser scanner. The LiDAR ...
 • Cross-Correlation-Function-Based Multipath Mitigation Method for Sine-BOC Signals 

  Chen, H. H.; Jia, W. M.; Yao, M. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  Global Navigation Satellite Systems (GNSS) positioning accuracy indoor and urban canyons environments are greatly affected by multipath due to distortions in its autocorrelation function. In this paper, a cross-correlation ...
 • Data Acquisition Sensory Framework For Autonomous Robots 

  Ligocki, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  In this paper there are described the basic hardware idea of complex sensory framework design and construction. This framework will be used to develop high bandwidth data acquisition system in the first phase and lately ...
 • Diferenciální GPS 

  Madron, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému diferenciální GPS. Potom následuje vytvoření softwaru pro základní bezdrátovou komunikaci mezi dvěma GPS přijímači, praktické zkoušky navrženého systému v terénu. Byly určeny ...
 • Distributed Extended Kalman Filter for Position, Velocity, Time, Estimation in Satellite Navigation Receivers 

  Jakubov, O.; Kovar, P.; Kacmarik, P.; Vejrazka, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  Common techniques for position-velocity-time estimation in satellite navigation, iterative least squares and the extended Kalman filter, involve matrix operations. The matrix inversion and inclusion of a matrix library ...
 • Emulátor signálu navigačního systému GPS 

  Hofman, Jan
  Práce se zabývá principem satelitní navigace. Přibližuje problematiku určení polohy a nadmořské výšky na povrchu Země. Obsahuje rozbor navigačních zpráv a způsob zpracování navigačních signálů v GPS přijímačích. Dále jsou ...
 • Geodetické činnosti při rekonstrukci vozovky v ulici Otakara Ševčíka 

  Suchánková, Tereza
  Předmětem této diplomové práce je popis komplexních zeměměřických činností při rekonstrukci vozovky na ulici Otakara Ševčíka v k.ú. Židenice. V práci je popsáno připojení bodů do souřadnicového systému S-JTSK a do výškového ...
 • Geodetické práce pro tvorbu účelové mapy k provedení pozemkových úprav v obci Bobrová 

  Dohnal, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy pro potřebu pozemkových úprav v obci Bobrová. V začátku práce lze najít historický i dosavadní vývoj oblasti, poté následuje vymezení vlastní lokality, která je zaměřována. ...
 • Geometrické parametry zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Brátová, Kateřina
  Předmětem práce je popis zařízení vyvíjeného pro absolutní kalibraci GNSS antén na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu geodézie. Pomocí kalibrace jsou zjišťovány parametry GNSS antény, o které je opraveno měření a je tak ...
 • GNSS Signals Acquisition and Tracking in Unfavorable Environment 

  Chebir, S.; Aidel, S.; Rouabah, K.; Attia, S.; Flissi, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  In this paper, we propose a method based on applying specific transformations to the Global Navigation Satellite System (GNSS) signals received in unfavorable environment. As a result, one simple classical receiver including ...
 • GPS měření na polygonu Tetčice 

  Darmopilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá etapovým měřením na polygonu Tetčice za účelem potvrzení geologické aktivity způsobené geologickým zlomem, který prochází středem obce. V rámci práce byla zaměřena v létě roku 2013 třetí etapa ...
 • Hybridní modul pro průmyslovou lokalizaci 

  Sedláček, Petr
  Tato diplomová práce si klade za cíl návrh hybridního lokalizačního zařízení, které je schopno lokalizace uvnitř i vně budov. Lokalizace uvnitř budov je dosažena pomocí technologie Ultra Wideband a venkovní lokalizace je ...
 • The Impact of Interference on GNSS Receiver Observables – A Running Digital Sum Based Simple Jammer Detector 

  Bhuiyan, M. Z. H.; Kuusniemi, H.; Soderholm, S.; Airos, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  A GNSS-based navigation system relies on externally received information via a space-based Radio Frequency (RF) link. This poses susceptibility to RF Interference (RFI) and may initiate failure states ranging from degraded ...
 • Indoor and Outdoor Backpack Mapping with Calibrated Pair of Velodyne LiDARs 

  Veľas, Martin; Španěl, Michal; Herout, Adam (NEUVEDEN, 2019-09-29)
  Tento článek prezentuje batohové mapovací řešení založené na páru skenerů Velodyne LiDAR. Náš systém je univerzální řešení pro venkovní i vnitřní prostředí. Využívá kombinaci dvou laserových skenerů, co zlepšuje přesnost ...
 • Komunikace s navigačním systémem GALILEO 

  Horák, Miroslav
  Tato práce pojednává o komunikaci s evropským navigačním systémem GALILEO. V úvodu rozebírá princip globálních navigačních satelitních systémů, včetně přehledu nejdůležitějších vlastností těch současných (GPS, GLONASS, ...