Now showing items 1-14 of 14

 • Analysis of IEC 61850-9-2LE Measured Values Using a Neural Network 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa; Toman, Petr; Jurák, Viktor; Wasserbauer, Vojtěch (MDPI, 2019-04-28)
  Process bus communication has an important role to digitalize substations. The IEC 61850-9-2 standard specifies the requirements to transmit digital data over Ethernet networks. The paper analyses the impact of IEC 61850-9-2LE ...
 • Digitalizace rozvodny vysokého napětí při použití komunikačního standardu IEC61850 

  Lednický, Pavel
  Firma ABB s r.o. je jednou z nejvýznamnějších společností, která se podílí na určování trendů v oblasti energetiky. Aktuálním směrem je digitalizace rozvoden, která vede k zjednodušení interního zapojení a snadnému zapojení ...
 • Distanční ochrana využívající digitální vstupní data 

  Wannous, Kinan Hasan Wafaa
  Standard IEC 61850-9-2 definuje přenos vzorkovaných měřených hodnot (sampled measured values, SMV) prostřednictvím sítě Ethernet a využití SMV získaných ze slučovacích jednotek nebo přístrojových transformátorů. Implementace ...
 • Generátor útoků na SCADA protokoly 

  Hudec, Jan
  Cílem bakalářské práce je realizace generátoru útoků na protokol IEC 61850 s využitím knihovny libpcap. Součástí řešení je také simulace zařízení vyskytujících se ve SCADA systémech. Teoretická část přibližuje strukturu ...
 • Generátor útoků na SCADA protokoly 

  Hudec, Jan
  Cílem bakalářské práce je realizace generátoru útoků na protokol IEC 61850 s využitím knihovny libpcap. Součástí řešení je také simulace zařízení vyskytujících se ve SCADA systémech. Teoretická část přibližuje strukturu ...
 • Laboratory testing of the communication based protection relays 

  Daboul, M.; Wasserbauer, V. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The proper operation of control and protection applications in Substation Automation System (SAS) demands very high-speed and reliable communications that has being achieved by using IEC 61850. Moreover, the practical ...
 • Model elektrické stanice s komunikačním protokolem IEC 61850 

  Stodůlka, Ivo
  Množství předávaných informací v systémech automatizace rozvoden exponenciálně vzrostl s nástupem moderních digitálních ochranných a řídicích zařízení. Tyto systémy byly většinou založeny na principech definovanými samotnými ...
 • Návrh komunikační struktury terminálu chránění a rozšiřujících periférií v řídicím systému 

  Havelka, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou řídicího systému COM600 společnosti ABB, všeobecným popisem řídicího systému COM600 a základními nástroji obsaženy v tomto řídicím systému. Hlavním úkolem práce je návrh vlastní ...
 • Otestovaní komunikace po IEC61850 s využitím GOOSE mezi ABB a Siemens ochranou 

  Vavreczky, Gábor
  Hlavním úkolem této diplomové práce je seznámit se s možnostmi spolupráce IED od společností ABB a Siemens podle IEC61850. Cílem práce je vytvoření a otestování pracovního postupu, po kterém ochrany od ABB a Siemens budou ...
 • Projekt komunikace distančních ochran 7SA 610 pro chránění přenosového vedení 

  Bartko, Jan
  Tato práce v úvodní části popisuje strukturu a funkce distanční ochrany Siemens Siprotec 7SA610 a předkládá základní teoretické poznatky o komunikačním standardu IEC 61850. Dále se práce zaměřuje na konfiguraci topologie ...
 • Simulační prostředí standardu IEC 61850 

  Rusz, Lukáš
  Práce se zabývá komunikačními protokoly standardu IEC 61850. Jsou popsány protokoly GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events),SMV (Sampled Measured Values) a MMS (Manufacturing Message Specification). Protokoly ...
 • Simulátor průmyslové komunikace standardu IEC 61850 

  Srp, Jakub
  Práce se zabývá komunikačními protokoly podle standardu IEC 61850. Konkrétně se jedná o protokoly SMV (Sampled Measured Values), GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) a MMS (Manufacturing Message Specification) ...
 • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

  Uchytil, Tomáš
  V práci je vytvořený přehled o novém souboru norem IEC 61850. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části normy. Větší prostor je věnován rozboru komunikace v rozvodnách a vlastnostem vysílaných horizontálních zpráv GOOSE. ...
 • Testování zranitelností v průmyslových sítích 

  Zahradník, Jiří
  Práce simuluje vybrané zranitelnosti standardu IEC 61850 a následně řeší mitigační opatření pro zvolené zranitelnosti. Autor simuloval zranitelnosti protokolu GOOSE, útok na NTP a útok na MMS klienta. Konkrétně se jedná o ...