Now showing items 1-1 of 1

  • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

    Bolgár, Robert
    Cieľom práce je praktické použitie normy IEC 61850, ktorá sa zaoberá komunikáciou zariadení v rozvodni ale aj mimo ňu. Hlavná myšlienka je v návrhu modelu, ktorý bude slúžiť pre testovanie komunikácie medzi ochranami za ...