Now showing items 1-15 of 15

 • Automatický přepínač rozsahů pro AC-DC etalon Fluke 792A 

  Trojan, Martin
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh a realizace mechanického spojení řídící jednotky k automatickému přepínači rozsahů AC-DC etalonu Fluke 792A. Tato diplomová práce obsahuje teoretický rozbor AC-DC etalonu Fluke ...
 • Automatizace měření odchylek a stability generátorů 

  Čermák, Jan
  Tato diplomová práce na téma ,,Automatizace měření odchylek a stability generátorů‘‘ obsahuje popis metody měření rozdílu časových stupnic. Pomocí této metody se provádí výpočet parametrů oscilátoru, který je v této práci ...
 • Automatizované měření charakteristik analogových funkčních bloků 

  Pšeno, Daniel
  Ciežom tejto bakalárskej práce bol návrh a realizácia laboratórneho prípravku s riadenými zdrojmi a vytvorenie ov ládacieho programu vo vývojovom prostredí VEE od firmy Agilent. Prípravok má obsahovať všetky štyri typy ...
 • Automatizované měřící pracoviště letecké rádiové stanice R-863 

  Kropáček, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout a zrealizovat automatizované měřicí pracoviště pro měření parametrů letecké rádiové stanice R – 863. V prvním kroku práce se seznámíme s principy měření vlastností R – 863. Na základě těchto ...
 • Automatizované pracoviště pro stejnosměrná a střídavá měření 

  Burian, Josef
  Cílem práce je návrh automatizovaného měřícího pracoviště pro měření stejnosměrných a střídavých veličin. Práce je dělena na několik základních celků. Jsou zde detailně rozebrány jednotlivé prvky měřicího pracoviště od HW ...
 • Automatizovaný měřicí testovací systém 

  Zálešák, Marek
  V následujícím textu je krátce popsán program LabVIEW od společnosti National Instruments a sběrnice GPIB. Hlavní část tohoto textu se zabývá návrhem a popisem softwaru vytvořeného pomocí programu LabVIEW pro automatizovaný ...
 • Automatizovaný měřicí testovací systém 

  Žampach, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření obslužného software pro multimetr a multifunkční generátor signálů. V první části se práce zaměřuje na teoretickou problematiku měřicího systému a jeho součástí. Ukazuje komunikaci ...
 • GUI pro automatizaci měření impedance na Agilent 4294A 

  Dejdar, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření ovládacího softwaru pro impedanční analyzátor Agilent 4294A. V bakalářské práci je vysvětlen přenos dat přes sběrnici GPIB, základy programovacího prostředí LabView od National ...
 • Modelování diferenčního proudového zesilovače 

  Polák, Josef
  Cílem moji diplomové práce bylo programování měřících systémů pro stejnosměrná, střídavá a impedanční měření. Každý měřící systém měří vybrané charakteristiky proudového zesilovače s řiditelným zesílením DACA_N. Ovládací ...
 • Obslužný SW pro RLC metr HIOKI 3532 

  Slovák, Martin
  Teoretická část práce se zabývá problematikou měření impedancí, především způsoby jejich měření. Další část pojednává o RLC metru HIOKI 3532 a to je zejména o jeho vlastnostech, možnostech konfigurace a jeho komunikaci ...
 • Rozhraní pro laboratorní přístroje ovládaných pomocí sběrnice GPIB 

  Ondrák, Jan
  Jedná se o převodník USB–GPIB, který je doplněn o 2 analogové vstupy pro rozsah napětí od -10 V do +10 V. Tento převodník bude použit v kombinaci s přístrojem EG&G Princeton Applied Research – Lock-in Amplifier 5208 a ...
 • Řídicí jednotka k automatickému přepínači 

  Zlý, Marián
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh a realizace řídící jednotky k automatickému přepínači rozsahů AC/DC etalonu Fluke 792A. V první části je uveden popis parametrů a vlastností AC/DC Transfer Standart Fluke 792A ...
 • Systém Hefaistos 

  Mancl, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá popisem měřicího systému Hefaistos. Je zde popsán princip tohoto systému, který je plně automatizovaný a modulární. Účelem systému je měření frekvenčních teplotních závislostí materiálů. ...
 • Testovací systém pro zařízení V-mux 

  Morávek, Patrik
  V-Mux je zařízení určené pro provoz v optických sítích, které plní požadavek zpracování signálu v jeho čisté optické podobě. Je to zařízení, které slučuje a zároveň odděluje optické signály bez nutnosti jejich převodu do ...
 • Webové rozhraní pro on-line správu laboratorních úloh 

  Belko, Jakub
  Předložená práce popisuje aktuální trendy a e-learningové metody využívající Internet v pedagogickém procesu na českých a zahraničních univerzitách. Hlavním cílem je vytvoření webového rozhraní pro on-line správu laboratorních ...