Now showing items 1-11 of 11

 • Location Aware Analytics In The Context Of Mobile Network Performance Optimization 

  Urbanová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The goal of this paper is to develop an estimation tool capable of predicting location aware network parameters, based on their previous field measurements and to perform a set of additional measurements to verify the ...
 • Metodika diagnostiky železobetonových mostů 

  Vaňková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů. V úvodní části je uvedeno mostní názvosloví, další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které lze na železobetonové mosty aplikovat. ...
 • Metody průzkumu železobetonových mostů 

  Ehrenberger, Ondřej
  Zásady a typy diagnostického průzkumu mostu. Teoretická část obsahuje přehled diagnostických metod pro železobetonové konstrukce. V praktické části je provedena prohlídka mostního objektu přes řeku Moravu a návrh průzkumu ...
 • Možnosti využití georadaru v diagnostice konstrukcí 

  Pőssl, Petr
  Práce vystihuje základní teoretické poznatky týkající se historie, principu, součástí a různých možností využití georadaru (GPR). Blíže se pak věnuje diagnostickým metodám zkušebnictví stavebních konstrukcí obecně, aplikacím ...
 • Možnosti využití radaru při průzkumech mostů 

  Moravská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem železobetonových mostů pomocí GPR. V úvodní části je uvedeno GPR názvosloví, fyzikální pojmy. Další kapitola se zabývá metodami diagnostiky, které se používají pro ...
 • Polohově orientovaná analýza dat v kontextu optimalizace mobilních sítí 

  Urbanová, Lucie
  Předmětem této práce je polohově orientovaná analýza v kontextu optimalizace mobilních sítí. Popisuje nástroj pro odhadování základních parametrů sítě na místech s neznámými parametry sítě na základě databáze RTR NetTest. ...
 • Průzkum a hodnocení stavu stavební konstrukce 

  Balas, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení stavu stávajících železobetonových a prefabrikovaných převislých konstrukcí. V první části je popsáno řešení převislých konstrukcí, následuje popis vybraných diagnostických metod ...
 • Průzkumy stropních konstrukcí - možnosti využití radaru 

  Resl, Jaroslav
  Práce se zabývá v teoretické části přehledem diagnostických metod pro stavebně technické průzkumy. Poté popisuje rozdělení stropních konstrukcí dle jednotlivých parametrů a podrobněji se věnuje diagnostickým metodám pro ...
 • Rozpoznávání hudební nálady a emocí za pomoci technik Music Information Retrieval 

  Smělý, Pavel
  Tato práce se zabývá oblastí Music Information Retrieval, přesněji její podoblastí zaměřující se na rozpoznávání hudebních emocí s názvem Music Emotion Recognition. Počáteční kapitoly práce se věnují obecnému přehledu a ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Resl, Jaroslav
  Práce se zabývá v úvodu stručným přehledem diagnostických metod pro provádění průzkumů železobetonových konstrukcí. Praktická část obsahuje popis stavebně technického průzkumu výrobní haly, vyhodnocení pevnosti betonu na ...
 • Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz 

  Hebelka, Vladimír
  V této práci je popisován návrh a výroba širokopásmové motýlkové antény pro pásmo od 5GHz do 10GHz. První část se zabývá popisem typů motýlkových antén. Další části je uveden návrh motýlkových antén a jejich optimalizaci ...