Now showing items 1-1 of 1

  • Modul pro sledování mobilních objektů 

    Famfulík, Lukáš
    Cílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V ...