Now showing items 1-6 of 6

 • Dvoupásmová anténa pro Globální navigační satelitní systém 

  Mikulášek, Tomáš
  Diplomová práce seznámí čtenáře s moderním typem antén, s mikropáskovými flíčkovými anténami. V teoretické části jsou představeny nejběžnější typy mikropáskových antén, jejich parametry a způsoby napájení. Tato část se ...
 • Dvoustupňový nízkošumový zesilovač pro GPS 

  Šindler, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pracujícího v pásmu příjmu signálu GPS. V první části jsou stručně popsány vlastnosti signálu vysílaného družicemi GPS a možné zdroje jeho rušení. V další kapitole jsou ...
 • Rozšířená realita v mobilech pro lokální vizuální navigaci pro Android 

  Bezděk, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která využívá technik rozšířené reality a slouží jako navigace pro chytré telefony s operačním systémem Android. Navigace je realizována pomocí rozšířené ...
 • Systém pro správu sbírek fotografií 

  Čermák, Pavel
  Tato práce se zabývá správou digitálních fotografií podle metadat obsažených ve fotografiích. Práce popisuje strukturu formátů JFIF, TIFF, RAW a formát EXIF pro ukládání metadat do fotografií. V další části práce je popsán ...
 • Vyhledávání úložných optických kabelů 

  Čučka, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá metodami vyhledávání optické trasy za pomoci moderních technologií. Dále jsou zde uvedeny možnosti dokumentace a evidence tras optických vedení. Práce ve svém úvodu stručně popisuje optické ...
 • Využití protokolu RTP pro distribuci procesních dat v reálném čase 

  Škarecký, Tomáš
  Tato práce zkoumá možnost přenosu procesních dat v reálném čase pomocí protokolu RTP. Nejdříve jsou zhodnoceny existující protokoly, které jsou k tomuto účelu používané nebo teoreticky použitelné. Dále je uveden popis ...