Now showing items 1-7 of 7

 • Částicový modul pro GPUEngine 

  Sobol, Jan
  Cílem této práce je implementovat částicový modul, který bude rozšiřovat grafický toolkit GPUEngine. Částicový modul je rozhraní určené k tvorbě částicových systémů. Modul je navržen jako soubor rozšiřitelných tříd, do ...
 • Generování voxelových scén 

  Venhoda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací aplikace, generující voxelové scény s možností jejich editace a uložení do souboru. Popisuje generování terénu pomocí Perlinova šumu, převod seznamu voxelů do struktury Sparse ...
 • Hra v OpenGL 

  Hranáč, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit vlastní hru se soupeřem s umělou inteligencí. Teoretická část práce se zabývá především umělou inteligencí ve hrách obecně. Grafika hry je trojrozměrná a využívá API OpenGL a grafickou knihovnu ...
 • Kosterní animace pro GPUengine 

  Minařík, Antonín
  Cílem této práce je studium technik používaných pro kosterní animace a následný návrh a implementace rozšíření pro kosterní animace do knihovny GPUEngine. V teoretické části jsou popsány techniky animací, kosterních animací ...
 • LOD pro GPUEngine 

  Staněk, Jan
  Při vykreslování 3D polygonálních modelů se objevují problémy s reprezentací na různých úrovních detailu. Vysoce detailní modely umístěné ve větší vzdálenosti od kamery trpí nežádoucím aliasingem plynoucím z hrubosti ...
 • LOD pro GPUEngine 

  Staněk, Jan
  Při vykreslování 3D polygonálních modelů se objevují problémy s reprezentací na různých úrovních detailu. Vysoce detailní modely umístěné ve větší vzdálenosti od kamery trpí nežádoucím aliasingem plynoucím z hrubosti ...
 • Sada procedurálně generovaných efektů 

  Barvíř, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením knihovny pro procedurálně generováné efekty. Popisuje techniky, využívané při vytváření navržených efektů, kterými jsou: laser, elektrický oblouk, energetická střela a štít. ...