Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace RapidMineru na výpočetním GRIDu 

    Mikulín, Ondřej
    Tato práce se zabývá integrací programu RapidMiner do GRIDového prostředí a paralelizací úlohy hledání optimálních parametrů matematických modelů. Vše je realizováno s ohledem na odlišnou časovou náročnost dílčích výpočtů. ...
  • Návrh obytné zóny v Říčanech u Brna 

    Hojný, David
    Předmětem práce je variantní řešení obytné zóny. V prvním případě je kladen důraz na ekonomické hledisko s ohledem na zábor území stavebními parcelami v poměru k místním komunikacím. Ve druhé studii je největší váha kladena ...