Now showing items 1-2 of 2

  • Dolování sekvenčních vzorů 

    Tisoň, Zdeněk
    Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku získávání znalostí z databází, především pak na metody dolování sekvenčních vzorů. Jednotlivé metody dolování sekvenčních vzorů jsou zde popsány detailně. Dále se práce ...
  • Pokročilé poznámky pro Android 

    Máca, Michal
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro práci s poznámkami na operačním systému Android. Aplikace využívá senzory mobilní platformy pro pokročilejší funkce. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi ...