Now showing items 1-4 of 4

 • Kvantifikace nejistot měření metodou Monte Carlo 

  Mareš, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocováním standardních nejistot měření metodou GUM a Monte Carlo a jejich porovnáním. V první části práce je proveden teoretický rozbor stanovování nejistot měření a návrh metodiky pro ...
 • Nejistoty interferometrických měření 

  Kočí, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá nejistotami interferometrických měření a metodami jejich vyhodnocení. V teoretické části je uveden obecný přehled interferometrů a technik interferometrických měření. Dále je rozebrán výpočet ...
 • Vliv provozní teploty na nejistotu měření u multimetrů 

  Kuba, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o stanovení standardních nejistot pro multimetry podle metodiky GUM u přímých měření stejnosměrného napětí pro různé provozní teploty . Jsou navrženy postupy výpočtu nejistot měření ...
 • Využití programu LabVIEW pro stanovení nejistoty měření 

  Hoferková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stanovení nejistoty měření. Teoretické znalosti o postupech určování nejistoty měření jsou shrnuty v teoretické části, zatímco praktická část se zaměřuje na realizaci ...