Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza chůze 

    Hudec, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá analýzou lidské chůze pomocí kamerového systému Vicon. V prvních dvou kapitolách jsou diskutovány základní pojmy pro analýzu chůze spolu s principem metody pro její analýzu. Dále je diskutováno ...
  • Kinetická analýza signálů z laboratoře chůze 

    Benešovská, Veronika
    Analýza chůze má nezastupitelný význam v řadě různých odvětví. Díky systému Vicon, používanému v laboratoři chůze, může být zachycen pohyb jednotlivých částí těla. Úkolem této práce je zpracování datových záznamů z laboratoře ...