Now showing items 1-18 of 18

 • Algoritmy výpočtu polohy, rychlosti a času z GNSS signálů 

  Kučera, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje principy globálních družicových polohových systémů GNSS, konkrétně systémy GPS, GLONASS a Galileo. Rozebrána je struktura jednotlivých podsystémů GNSS a uvedeny jejich vlastnosti. V interaktivním ...
 • Anténa a LNA pro vícepásmový přijímač GNSS 

  Ondráš, Michal
  Tento projekt popisuje mikropáskovou anténu pro GNSS a nízkošumový zesilovač. Mikropásková anténa je moderní typ antény. Anténa v tomto projektu je dvoupásmová s kruhovou polarizací. Tato práce popisuje jak vyrobit anténu, ...
 • GNSS Signals Acquisition and Tracking in Unfavorable Environment 

  Chebir, S.; Aidel, S.; Rouabah, K.; Attia, S.; Flissi, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  In this paper, we propose a method based on applying specific transformations to the Global Navigation Satellite System (GNSS) signals received in unfavorable environment. As a result, one simple classical receiver including ...
 • Lokalizace automobilu pomocí satelitních systémů 

  Uhliar, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou hardvérovou a softvérovou implementáciou lokalizačného zariadenia slúžiaceho na získavanie polohy a rýchlosti automobilu na zemskom povrchu. Prostredníctvom mobilnej siete GPRS sú ...
 • Možnosti využití GPS při analýze silničních nehod 

  Jokešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití GPS při analýze silničních nehod. Popisuje historii a strukturu amerického globálního polohového systému (GPS), ruského systému GLONASS a evropského systému Galileo. Dále jsou ...
 • Možnosti zvyšování výkonnosti GNSS pro zajištění provozu RNP-RNAV 

  Kvíčala, Aleš
  Cílem této práce je analýza současných požadavků na systém navigace RNP RNAV. Jedná se zejména o zhodnocení stávajících způsobů a popis budoucích možností zvyšování výkonnosti GNSS. V předložené práci je popsán dosavadní ...
 • Navigační systémy 

  Jirkovská, Šárka
  Práce popisuje funkce a parametry uvedených navigačních systémů, mezi něž patří jednotlivé modulační techniky, používané frekvence, zabezpečení signálů kódováním. Dále jsou uvedeny části navigačních systémů GPS a Galileo, ...
 • Navigační systémy 

  Pospíšil, Václav
  Práce je v první části věnována ucelenému popisu a vývoje globálních navigačních družicových systémů, na kterou navazuje část druhá, kde se řeší jejich využití skrze navigační zařízení a aplikace. Druhá část také rozebírá ...
 • Přehled a porovnání principů činnosti současných druhů GNSS ve světě 

  Pafkovič, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou globálních navigačních satelitních systémů. Shromažďuje informace o principech činnosti jednotlivých systémů a hodnotí jejich využitelnost pro leteckou dopravu prostřednictvím vlastních ...
 • Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation for Unambiguous Acquisition in Cosine-BOC Signals 

  Chen, H. H.; Ren, J .W.; Jia, W. M.; Yao, M. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  The binary offset carrier (BOC) proposed for the global navigation satellite systems (GNSS) will enhance navigation performance and spectrum compatibility. However, the acquisition process is made more complex, due to the ...
 • Sledování polohy s využitím GPS a PDA 

  Černohorský, Vilém
  Tento dokument vede k vytvoření aplikace pro vzdálené sledování polohy. Nejprve seznamuje čtenáře s historií určování geografické polohy a navigace. Ukazuje vývoj navigace přes primitivní historické pomůcky až k radiovým ...
 • Softwarový přijímač GNSS 

  Jedlička, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou a příjmem volně dostupných signálů navigačních družic v pásmech L1 a E1 pro systémy GPS a Galileo. Mezi etapy příjmu signálu, o kterých tato práce pojednává, patří proces nalezení fáze ...
 • Unambiguous Acquisition and Tracking Technique for General BOC Signals 

  Shen, F.; Xu, G.; Cheong, J. W.; Feng, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  This article presents a new unambiguous acquisition and tracking technique for general Binary Offset Carrier (BOC) ranging signals, which will be used in modern GPS, European Galileo system and Chinese BeiDou system. The ...
 • Určení lokalizace dronu pomocí navigačních systémů 

  Nosál, Jan
  Práce se zabývá problematikou lokalizace dronu pomocí navigačních systémů, se kterými jsou schopny pracovat navigační moduly, které byly testovány. Dále je řešena problematika záznamu dráhy letu a určení náklonu a směru ...
 • Vyhledávání metalických vedení pomocí geolokačních systémů a hledačem 

  Flídr, René
  Předmětem semestrální práce je laboratorní úloha, ve které budou studenti procházet cvičným polygonem v areálu FEKT VUT. Výstupem bude mobilní aplikace pro navigaci studentů a zároveň jejich kontrolu, zda-li prošli danými ...
 • Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla 

  Gróf, Marko
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody ...
 • Vývoj leteckých navigačních služeb pro koncept jednotného evropského nebe 

  Sahrai, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi a metodami poskytovanými leteckými navigačními službami. Cílem práce bylo vytvořit průřez historií vývoje takových technologii a metod a představit nové a vyvíjené technologie ...
 • The Witch Navigator - A Low Cost GNSS Software Receiver for Advanced Processing Techniques 

  Jakubov, O.; Kovar, P.; Kacmarik, P.; Vejrazka, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-12)
  The developement of advanced GNSS signal processing algorithms such as multi-constellation, multi-frequency and multi-antenna navigation requires an easily reprogrammable software defined radio solution. Various receiver ...