Now showing items 1-2 of 2

  • Aditivní technologie a jejich využití pro výrobu galvanické cely 

    Jalůvka, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné metody Rapid Prototyping pro výrobu galvanické cely. Nejprve jsou rozebrány nejpoužívanější technologie RP. Ve druhé kapitole je představena vyráběná součást – galvanická cela. ...
  • Elektrolyzér pro výrobu vodíku 

    Kunovjánek, Miroslav
    Práce se zabývá výrobou vodíku a kyslíku pomocí elektrolýzy v zařízení s názvem Elektrolyzér. Podstatou práce je zajištění co nejvyšší účinnosti tohoto procesu, a to testováním různých materiálů a povrchů elektrod a ...