Now showing items 1-4 of 4

 • Metody a nástroje modelování trhu s více komoditami 

  Janeček, Vítězslav
  Cílem této práce je prostudovat teorii her, včetně ekonomických teorií, které se vztahují k chování zemědělských producentů. Částí, která navazuje na teoretické východiska, je vytvoření modelu pro simulaci ekonomického ...
 • Optimalizace konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy 

  Dohnal, Miloslav
  Cílem této práce je vytvořit výpočtový model stávající (běžné) konstrukce vodou chlazené termočlánkové sondy, provést výpočet a vyhodnotit kvalitu chlazení stávající sondy a případně navrhnout konstrukční úpravu pro zlepšení ...
 • Širokopásmové oběžné kolo odstředivého čerpadla 

  Wojnar, Pavel
  Cílem této diplomové práce bylo provést návrh oběžného kola čerpadla s rozšířenou účinnostní charakteristikou pro různé návrhové body a následné ověření návrhu výpočtem za pomocí programů Gambit a Fluent. Tři navržená ...
 • Využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD 

  Švaňhal, Radek
  Tato bakalářská práce analyzuje využití programu SolidWorks k přípravě modelů CFD (výpočet proudění metodou konečných objemů). Práce v první části popisuje způsob přípravy modelu kapaliny protékající oběžným kolem Francisovy ...