Now showing items 1-3 of 3

 • Odstraňování plynných kontaminantů z atmosféry 

  Kalivoda, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na odstraňování vybraných plynných kontaminantů z plynných směsí na expermentálním technologickém zařízení. Hlavní pozornost teoretické části je soustředěna na popis absorpčního procesu, ustavení ...
 • Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce 

  Kalivoda, Josef
  V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ověřeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin ...
 • Separace plynných polutantů na membránových kontaktorech 

  Ostrezi, Jan
  Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného plynného polutantu (CO2) ze směsi plynů za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši ...