Now showing items 1-2 of 2

  • Malé tepelné čerpadlo poháněné plynovým spalovacím motorem 

    Poul, Josef
    Diplomová práce se věnuje problematice plynových tepelných čerpadel. Je zde provedena rešerše tepelných čerpadel obecně a následně návrh parametrů plynového tepelného čerpadla pro zadané provozní parametry. Navržená koncepce ...
  • Plynové tepelné čerpadlo 

    Kulich, Marek
    Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá princípom funkcie tepelných čerpadiel, efektivitou a ich rozdelením podľa typu obehu a zdroja tepla. Ďalšia časť je venovaná technickej rešerši komerčne dostupných plynových ...