Now showing items 1-10 of 10

 • Automatická detekce, lokalizace a extrakce duhovky lidského oka 

  Pánik, Matúš
  Práca sa venuje návrhu a implementácii lokalizátora, detektora a extraktora rysov obsiahnutých v dúhovke ľudského oka. V úvode je stručne objasnená anatomická stavba oka ako optického orgánu zabezpečujúceho vlastné videnie ...
 • Cannyho operátor a další používané hranové detektory 

  Janda, Miloš
  Tato práce poskytuje úvod do problematiky digitálního zpracování obrazu a definuje základní pojmy pro jeho úspěšné pochopení. Zabývá se několika vhodnými metodami předzpracování obrazu pro detekci hran, metodami pro detekci ...
 • Detekce hran pomocí neuronové sítě 

  Jamborová, Soňa
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro detekci hran v obraze pomocí neuronové sítě. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice. Zaměřuje se hlavně na přípravu obrazových informací pro detekci ...
 • Detekce hran pomocí neuronové sítě 

  Janda, Miloš
  Hlavní náplní této práce je popis a implementace metod detekce hran pomocí neuronové sítě, které jsou náhradou klasických metod detekce hran pomocí hranových detektorů. V prvních kapitolách je obecně diskutována problematika ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Havelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání a detekce objektů a osob ve video sekvenci i ve statickém obraze. Navržená aplikace využívá kombinaci detekce pohybu pomocí background modelu, rozpoznání osob pomocí histogramů ...
 • Houghova transformace a její varianty 

  Stejskal, Jan
  Tato práce se zaměřuje na základní principy Houghovy transformace určené k detekci přímek, kružnic a obecných těles, jejich algoritmy, výpočetní náročnost a způsob přípravy obrazu pro detekci. Následný popis implementace ...
 • A large-scale RF-based Indoor Localization System Using Low-complexity Gaussian filter and improved Bayesian inference 

  Xiao, L.; Yin, Y.; Wu, X. N.; Wang, J. W. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The growing convergence among mobile computing device and smart sensors boosts the development of ubiquitous computing and smart spaces, where localization is an essential part to realize the big vision. The general ...
 • Segmentace obrazu pomocí neuronové sítě 

  Jamborová, Soňa
  Tato práce se zabývá návrhem softwaru pro segmentaci obrazu pomocí neuronové sítě. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice. Zaměřuje se hlavně na přípravu obrazových informací pro segmentaci pomocí neuronové ...
 • A Simple Signal Shaper for GMSK/GFSK and MSK Modulator Based on Sigma-Delta Look-up Table 

  Svedek, T.; Herceg, M.; Matic, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  Due to wide power spectrums of rectangular data streams, it is important for base-band signals to be heavily band limited before modulation. That can be achieved by pulse shaping of rectangular bits. Some of the most common ...
 • Srovnání hranových detektorů 

  Dula, Marek
  V této bakalářské práci se zaměřujeme na porovnání různých metod pro nalezení hran v obraze a filtraci šumu v obraze. V úvodu se věnujeme zavedení základních pojmů souvisejících s danou problematikou. Následně popisujeme ...