Now showing items 1-6 of 6

 • Autonomní jednokanálový deinterleaving 

  Tomešová, Tereza
  Tato práce se zabývá autonomním jednokanálovým deinterleavingem. Autonomní jednokánálový deinterleaving je proces separace přijaté sekvence radiolokačních impulzů od více emiterů na sekvence od jednotlivých emiterů, který ...
 • Modeling of Scientific Images Using GMM 

  Svihlik, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This paper deals with modeling of scientific and multimedia images in the wavelet domain. Images transformed into wavelet domain have a special shape of probability density function (PDF). Thus wavelet coefficients PDFs ...
 • Robust Cell Nuclei Tracking Using Gaussian Mixture Shape Model 

  Vičar, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The life cell microscopic imaging is a standard approach for studying of cancer cell morphology and behaviour during some treatment. In the dense cell cultures, tracking each cell nucleus is challenging task due to cell ...
 • Sledování pohybů osob v záznamu ze stacionární kamery 

  Trnkal, Milan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku sledování chodců kamerou. Představil jsem používané metody počítačového vidění, které jsou vhodné pro detekci a klasifikaci osob. Na základě detekce pohybu osob ve videozáznamu jsem ...
 • Using of Hand Geometry in Biometric Security Systems 

  Varchol, P.; Levicky, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-12)
  In this paper, biometric security system for access control based on hand geometry is presented. Biometric technologies are becoming the foundation of an extensive array of highly secure identification and personal ...
 • Získávání znalostí z multimediálních databází 

  Jurčák, Petr
  Práce je věnována tématu problematiky získávání znalostí z databází. Je zaměřena na základní metody klasifikace a predikce pro dolování dat. Dále se práce zaobírá extrakci nízkoúrovňových rysů z video dat a obrázků, a také ...