Now showing items 1-13 of 13

 • Autonomní navigace vozidla na povrchu planety 

  Vaško, Marek
  Výskum hlbín vesmíru doviedol k vývoju technológii v rôznych oblastiach. Jednou z týchto oblastí je prieskum povrchu mimozemských planét. Efektívny spôsob skúmania je bezpilotné pozemné vozidlo. Práca sa zaoberá jedným z ...
 • Demonstrační aplikace pro mobilní robot 

  Prokopová, Dagmar
  Práce se zabývá primárně návrhem a principy použitými při vytváření demonstrační aplikace Ball Picker pro mobilního robota TurtleBUT2. Robot řízený touto aplikací je schopen sbírat tenisové míčky ve svém okolí a předávat ...
 • Framework ROS a jeho využití s ohledem na senzory 

  Vlk, Marek
  Hlavní náplní této bakalářské práce je seznámit se s frameworkem ROS a vytvoření vlastního modelu robota. Dalším úkolem je otestování tohoto modelu v 3D simulačním prostředí Gazebo.
 • Inteligentní interakce robota s člověkem 

  Nováčik, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním neuronových sítí a jejich praktickým využitím při snaze o vyřešení problému inteligentní domácnosti. Využívá systém lokalizace založený na technologii WLAN, používá rekurentní neuronovou ...
 • Model robota Trilobot 

  Štěpán, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje tvorbu modelu pohybu mobilního robota Trilobot, který je následně implementován do jednoduchého simulačního nástroje. Jsou zde popsány experimenty provedené s tímto robotem, stručně je popsán ...
 • Modelování a simulace robotických aplikací 

  Šťastný, Martin
  Cílem této diplomové práce je provést rešerši v oblasti Open Source softwaru pro simulaci autonomních robotů. V úvodu je provedena rešerše vybraných robotických simulátorů. V první části této práce je seznámení se s ...
 • Modul pro lokalizaci dveří a kliky pro PR2 

  Botka, Roland
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť modul pre lokalizovanie dverí a kľučky pre robotickú platformu PR2. Hľadanie dverí by malo prebiehať samostatne, čo znamená, že robot nájde dvere v miestnosti bez pomoci. Pozícia ...
 • Návrh modelu kvadrokoptéry 

  Provazník, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem modelu kvadrokoptéry ve frameworku ROS (Robot Operating System) s použitím simulačního prostředí Gazebo a RViz. Obsahuje stručnou rešerši o dronech jako takových, dynamice pohybu kvadrokoptéry ...
 • Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému 

  Bednařík, Jan
  Tato práce představuje semiautonomní systém pro optickou lokalizaci velmi vzdálených pohyblivých cílů za pomocí několika polohovatelných kamer. Kamery byly kalibrovány a zastaničeny pomocí speciálně navržených kalibračních ...
 • Plánování dráhy robotického ramene 

  Major, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním robota Mitsubishi Melfa RV-6SL na základě naplánované dráhy knihovnou MoveIt. V této práci se může čtenář dočíst jakým způsobem postupovat a jaké informace potřebuje při snaze ...
 • Srovnáni 2D LIDAR SLAM metod v simulaci a v reálném světě 

  Cihlář, Miloš
  Tato práce se zbývá návrhem vhodné mobilní robotické platformy, se schopností vytvořit mapu budovy za použití existujících 2D SLAM algoritmů, a porovnáním SLAM algoritmů v simulaci a reálném světě. Jsou použity tři známé ...
 • Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu 

  Vávra, Patrik
  Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V ...
 • Využití Robotického operačního systému (ROS) pro řízení kolaborativního robota UR3 

  Juříček, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvoření řídícího programu, jeho následné otestování a ověření funkčnosti pro kolaborativního robota UR3 od firmy Universal Robots. Řídící program je napsán v jazyce python a integruje možnosti ...