Now showing items 1-10 of 10

 • Metodika přestavby převodovky vozidla 

  Svoboda, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby manuální automobilové převodovky za účelem zvýšení její únosnosti a efektivnosti pro použití v závodním automobilu. Obsahuje obecně platnou metodiku a následnou realizaci ...
 • Návrh řadicího mechanismu bezprodlevové převodovky 

  Mičola, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezprodlevového řazení u převodovek. První část je věnována teoretickému úvodu. Následuje komplexní postup od dynamiky vozidla, volby převodových poměrů, přes využití reverzního ...
 • Parní turbina 

  Skoupý, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem parní turbíny s regulovaným odběrem páry pro spalovnu komunálního odpadu. Nejprve je uvedena historie zařízení využívajících páry jako hybného média, dále následuje popis výpočtového ...
 • Převodová ústrojí větrných elektráren 

  Pauliny, Matúš
  Cílem této bakalářské práce je rešerše konstrukcí převodových ústrojí používaných ve větrných elektrárnách. To zahrnuje: popis požadavků kladených na převodová ústrojí větrných elektráren, sestavení přehledu používaných ...
 • Převodovka mobilní elektrocentrály 

  Kolka, Roman
  Vypracovaný projekt předkládá komplexní návrh převodovky přenosné mobilní elektrocentrály určené k provádění předletové přípravy vrtulníků. Vlastní řešená převodovka je navržena v souladu se zadanými hodnotami, které vychází ...
 • Převodovky automobilů 

  Glatter, Willi
  Tato práce je kompilacního charakteru a uvádí prehled používaných prevodovek automobilu a jejich moderní vývojové trendy. Nejprve jsem se zabýval manuálními stupnovými prevodovkami, prevodovkami razenými pod zatížením a ...
 • Převodovky s plynule měnitelným převodem 

  Švestka, Jiří
  Bakalářská práce obsahuje poznatky o vývoji a dnešním použití třecích převodovek s plynule měnitelným převodem použitých v automobilech. Obsahuje konstrukci a princip funkce těchto převodovek. Dále obsahuje jejich výhody ...
 • Termodynamické tepelné čerpadlo 

  Kadlec, Stanislav
  Diplomová práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukčním řešení oběhu termodynamického tepelného čerpadla především pro využití v teplárenství při stechiometrickém spalování zemní-ho plynu o zvoleném složení. Základními ...
 • Výroba převodové skříně osobního automobilu metodou Fused Deposition Modeling 

  Štěrba, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je tvorba virtuálního modelu převodové skříně osobního automobilu. Pro vytvoření jednotlivých dílů do finální sestavy byla použita převodová skříň z osobního automobilu Škoda Felicia. Konstrukce ...
 • Vývoj převodových ústrojí 

  Kocman, František
  Tato bakalářská práce je zaměřená na aktuální trendy v oblasti převodových ústrojí osobních automobilů. Cílem bylo zpracovat přehled jednotlivých koncepcí s ohledem na aktuální trendy. U každé koncepce je popsána její ...