Now showing items 1-2 of 2

  • Materiály pro superkondenzátory 

    Dvořák, Petr
    Tato dizertační práce se zabývá elektrodovými materiály, kapalnými a gelovými elektrolyty vhodnými pro superkondenzátory. V oblasti elektrodových materiálů byly zkoumány uhlíkové materiály na bázi uhlíkových sazí, expandovaného ...
  • Sodium ion batteries and gel electrolytes 

    Gottwald, T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
    This work deals with the elecdrode materials and gel electrolytes suitable for sodium-ion batteries (Na-ion batteries). In the field of electrode materials were investigated carbon materials based on CR5995 with added ...