Now showing items 1-7 of 7

 • Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel 

  Pospíšilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na měření elektrické vodivosti gelových polymerních elektrolytů, jejich přípravu a zabývá se změnami vlastností z hlediska poměru zastoupení jednotlivých látek v gelovém elektrolytu. ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nanočásticemi 

  Szotkowski, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o gelových polymerních elektrolytech vytvořených na bázi methylmethakrylátu s vybranými typy nanočástic. V práci jsou rozebrány i metody pro měření elektrochemických vlastností gelových ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s nanočásticemi oxidu hlinitého 

  Procházka, Jaroslav
  Tato práce se zabývá jevy spojenými s elektrolytickou vodivostí gelových polymerních elektrolytů. Základním zaměřením práce je příprava polymerních elektrolytů na bázi PMMA s různými přídavky nanočástic oxidu hlinitého a ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření 

  Veselkova, Iuliia
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, jejich vlastnosti, výhody ...
 • Nové gelové elektrolyty na bázi kopolymerů pro elektrochemické zdroje proudu 

  Peterová, Soňa
  Tato práce se zabývá popisem přípravy a použití monomerů a kopolymerů pro gelové polymerní elektrolyty využitelné v elektrochemických zdrojích proudu. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. V ...
 • Nové gelové polymerní elektrolyty 

  Cafourek, Martin
  Tato práce se zabývá přípravou gelových polymerních elektrolytů s obsahem alkalických solí a měřením jejich vodivosti. V práci jsou rozebrány materiály používané pro přípravu polymerních elektrolytů a metody jejich přípravy ...
 • Technologie přípravy aprotických gelových polymerních elektrolytů na bázi PMMA 

  Kratochvíl, Martin
  Předkládaná práce se zabývá přípravou a měřením elektrické vodivosti gelových elektrolytů, s obsahem lithných a sodných iontů, připravených různou technologií přípravy. V teoretické části se obecně věnuji druhům gelových ...