Now showing items 1-11 of 11

 • Detekce elipsy v obraze 

  Hříbek, Petr
  Práce představuje algoritmy používané pro detekci elipsy v obraze. Každá metoda je teoreticky popsána ve vlastní podkapitole. Mezi popisované metody patří mimo jiné Houghova transformace, Náhodná Houghova transformace, ...
 • Evoluční algoritmy 

  Haupt, Daniel
  První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
 • Evoluční návrh pohybujících se objektů 

  Fajkus, Jakub
  Cílem této práce je implementovat systém pro automatizovaný evoluční návrh kontrolérů virtuálních robotů. Pro nalezení vhodného programu, který bude řídit robota tak, že se bude pohybovat po trajektorii, která je definována ...
 • Inteligentní řízení domácnosti 

  Fučík, Jan
  Práce shrnuje problematiku inteligentních domácností, popisuje používané standardy a některá dostupná komerční řešení. Je proveden návrh cenově dostupného a snadno použitelného systému chytré domácnosti, který může být ...
 • MATLAB/Global Optimization Toolbox: řešení optimalizačních problémů 

  Švihálková, Kateřina
  Bakalářská práce popisuje základní možnosti globálních optimalizačních metod implementovaných ve výpočetním prostředí MATLAB. V první části jsou popsány aplikační knihovny MATLABU -- Optimization Toolbox a Global Optimization ...
 • Metody optimalizace plánování nákladní přepravy 

  Gabonay, Michal
  Táto práca sa zaoberá evolučným návrhom algoritmu pre optimalizáciu plánovania nákladnej prepravy. V dnešnej dobe je dopyt po preprave nákladu stále narastajúci. Správnym plánovaním trasy sa dajú značne znížiť náklady na ...
 • Optimalizace sledování síťových toků 

  Žádník, Martin
  Tato disertační práce se zabývá optimalizací sledování síťových toků. Sledování síťových toků spočívá ve sledování jejich stavu a je klíčovou úlohou pro řadu síťových aplikací. S každým příchodem paketu je nutné aktualizovat ...
 • Problém obchodního cestujícího 

  Šůstek, Martin
  Práce se zaměřuje na úpravu známých postupů ACO a GA s ohledem na zvyšování efektivity nalézaných řešení. Jsou zde prezentovány dva nové přístupy pro řešení TSP. Pomocí jednoho z nich lze také vytvořit počáteční populaci ...
 • Řešení optimalizačních úloh inspirované živými organismy 

  Popek, Miloš
  S řešením optimalizačních problémů se setkáváme v každodenním životě, kdy se snažíme zadané úkony provést nejlepším možným způsobem. Ant Colony Optimization je algoritmus inspirovaný chováním mravenců při hledání potravy. ...
 • Vliv rotoru na účinnost malého asynchronního motoru 

  Stuchlý, Karel
  Cílem této diplomové práce je optimalizace rotoru z hlediska účinnosti. Pomocí RMXPRT je provedená analýza vlivů parametrů rotoru na účinnost. Je vytvořen genetický algoritmus pro nalezení optimálního řešení. Nalezená ...
 • WLFM radar signal ambiquity function optimalization using genetic algorithm 

  Bartoš, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with optimization of ambiguity function. The purpose of article is to describe optimization process using Genetic Algorithm for suppressing side-lobes of a signal. There are also depicted properties of ...