Now showing items 1-2 of 2

  • Registrační databáze IP adres 

    Smrčka, Lukáš
    Tato práce je zaměřena na hledání fyzické polohy stanic pomocí pasivních geolokačních metod, zejména pomocí registrační databáze IP adres. První dvě části jsou věnovány teoretickému rozboru uvedené problematiky, následující ...
  • Využití znalosti topologie páteřních sítí pro určování fyzické polohy stanic v síti Internet 

    Dvořák, Filip
    Diplomová práce pojednává o moderních geolokačních metodách a popisuje základní principy jejich činnosti. Práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickému popisu těchto metod a ...